Cơ sở sản xuất

HTX NN Công bằng Pô Kô

TDP6 - TT Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum

Pô Kô Farms - Hơn cả cà phê ngon

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Cà phê
(205 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 170 Ha
Quản lý Phạm Thị Huyền Anh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
TDP6 - TT Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua