Cơ sở sản xuất

CT TNHH Yến Sào Kon Tum

Tổ 1, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Yến Sào
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến Sào Kon Tum
Yến tinh chế
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến tinh chế
Yến Kid
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến Kid
Yến Sâm
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến Sâm
Nước Yến có đường
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Nước Yến có đường (10/06/2022)
Nước Yến không đường
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Nước Yến không đường (10/06/2022)
Yến thô
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến thô (10/06/2022)
Yến tươi
(10 Ha)
OCOP
Đặng Xuân Hùng Yến tươi (10/06/2022)

Thông tin chung

Giới thiệu Yến Sào Kon Tum
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 H
Quản lý Đặng Xuân Hùng
Chứng chỉ sản xuất
CT TNHH Yến Sào Kon Tum : 24/QĐ-UBND
CT TNHH Yến Sào Kon Tum : 24/QĐ-UBND
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Tổ 1, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua