Cơ sở sản xuất

HTX Tân Sang Hoàng

Thôn thống nhất - xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

Vị đắng đại ngàn

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Trồng cà phê, chế biến cà phê
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Trần Văn Hòa
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua