Cơ sở sản xuất

HTX NN & DV Minh Quân

Thôn Đăk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Trồng dược liệu, chế biến dược liệu (đảng sâm, khổ qua rừng, Gừng...)
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Nguyễn Bá Trực
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua