Cơ sở sản xuất

HTX nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo

140 Phan Chu Trinh - TP Kon Tum

Vì sức khỏe người Việt

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Nuôi trồng và sơ chế đông trung hạ thảo
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 400 m2
Quản lý Đoàn Quốc Anh Khôi
Chứng chỉ sản xuất
HTX nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Kon Tum : 949
HTX nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Kon Tum : 949
HTX nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo : 949
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Số 140 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua