Cơ sở sản xuất

HTX NN & DV Thế hệ mới Đak Mar

Thôn 2 - xã Đăk Mar- Đắk Hà

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Trồng cà phê, chế biến cà phê
Cổng truy xuất kontum.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Phạm Xuân Bé
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua